Team Effectiviteit

Haal meer uit uw team met Insights Discovery®!

Team effectiviteit is door de verkregen inzichten in uzelf en in anderen te kunnen afstemmen met de rest van het team.Team effectiviteit staat vaak voor “Met minder inspanningen meer bereiken”, oftewel als team effectiever te werk gaan! Dit klinkt voor veel teams bekend. Vaak werken we binnen de teams wel samen maar er zit nog een groot verschil tussen “samen werken” en “samenwerken”!
Binnen een team ontstaat vaak wederzijds onbegrip als ze enige tijd samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat de ene persoon graag beslissingen neemt op basis van intuïtie en een andere persoon juist op basis van gedegen onderzoek en feiten. Over en weer kan er dan onbegrip ontstaan en zal men veelal de andere persoon als “lastig of moeilijk” ervaren. Niet dat men elkaar niet mag maar gewoon omdat men de manier waarop iemand tot een besluit komt van elkaar, niet of maar moeilijk begrijpt.

Met het Insights Discovery® systeem leert u hoe u dit soort situaties kunt herkennen. Als u zich hier allemaal van bewust bent dan kunt u altijd uw eigen gedrag afstemmen op dat van uw omgeving. Hierdoor maakt u makkelijker verbinding met anderen en zal uw omgeving ook vaak welwillender naar u reageren. Als u dit elke dag weer in de praktijk brengt zult u merken dat uw team veel efficiënter is gaan samenwerken, minder tijd kwijt is aan overleg en vergaderingen waardoor er meer tijd is om effectief met het werk bezig te zijn. De Team effectiviteit zal dus aanzienlijk vooruit gaan!

Het Insights Discovery® systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

Lees hier wat Insights Discovery® voor uw team kan betekenen.

Team effectiviteit met Insights Discovery.

Share