Training Insights Discovery

Insights Discovery Training

Insights Discovery, workshop kleur bekennen mbv Insights Discovery.Het Insights Discovery® leersysteem maakt op een positieve manier inzichtelijk hoe uw team met elkaar communiceert en hoe uw team op bepaalde situaties zal reageren. Insights Discovery® is een zeer waardevolle tool voor alle teams en in alle branches!
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de training vult iedere deelnemer een vragenlijst in via internet. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20  minuten. Naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden wordt er een persoonlijk profiel van iedere deelnemer samengesteld.

De trainingsdag zelf:
Na ontvangst op de betreffende locatie bouwen we de training stap voor stap op. Het is een  verrassende interactieve training waarbij we in de ochtend de focus hebben liggen op persoonlijke effectiviteit. Hierbij maak je kennis met Insights Discovery®. Tijdens een leuke interactieve sessie krijg je op een toegankelijke manier inzicht in je eigen voorkeuren voor gedrag én in het voorkeur gedrag van anderen. Ook ontvangen alle deelnemers aan het einde van deze sessie hun persoonlijke profiel.

Na het doornemen van je profiel is er uiteraard gelegenheid om sommige zaken door te spreken als daar behoefte aan is.

In het middag gedeelte van deze teamtraining gaan we de aandacht van de individuen verschuiven naar het team. Hoe zit jullie team in elkaar? Wat zijn de sterke punten van dit team en waar liggen de valkuilen? Vooral ook: hoe ga je hiermee om?
Met de verkregen inzichten in jezelf en in je teamleden groeit ook het respect en de waardering voor elkaars werk. Dit resulteert in een team dat met meer plezier met elkaar samenwerkt en wat daardoor ook een stuk efficiënter zal functioneren.

De teamtraining is vaak een eerste introductie met Insights Discovery ®. Een training zal de volgende onderwerpen behandelen:Insights Discovery tijdens een teamtraining van een ROC

  • De kracht van perceptie
  • 4 kleuren van Insights Discovery ®
  • een stukje psychologie
  • De 8 primaire Insights Typen
  • Persoonlijk Insights Discovery ® Profiel
  • Afstemmen en verbinding maken
  • Teamwiel
  • Team Action Plan

De trainingen met Insights Discovery ® kunnen zo opgebouwd worden dat we alleen het onderwerp communicatie en persoonlijke effectiviteit behandelen. We hebben dan een training van een hele dag zoals hierboven beschreven. Uiteraard kunnen we deze training ook zo samenstellen dat het samengaat met een leiderschapstraject wat gekoppeld zit aan persoonlijke effectiviteit. Een leiderschapstraject kan bijvoorbeeld bestaan uit een training waarbij Insights Discovery ® naast het model van Tuckman en Lencioni gebruikt wordt. Deze twee methoden lenen zich prima voor een combinatie.

Share