Persoonlijke Effectiviteit

Insights Discovery logoHaal meer uit uzelf met Insights Discovery:

Een workshop of training gericht op uw persoonlijke effectiviteit. Op een leuke en inspirerende manier werken aan uw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens een interactieve workshop of training krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke voorkeuren in gedrag en in het voorkeursgedrag van anderen. Wat heeft dit dan te maken met persoonlijke effectiviteit?

De 4 basis kleuren van Insights DiscoveryPersoonlijke effectiviteit wil zeggen dat u zo effectief mogelijk omgaat met uw kwaliteiten én met de belemmeringen die u ervaart bij het zo goed mogelijk benutten hiervan.
U bent persoonlijk effectief als u zich bewust bent van zowel uw sterke als uw zwakke punten en daar ook naar kunt handelen. Daarbij bent u zich ook bewust wat het effect van úw gedrag op uzelf en uw omgeving is.

Het Insights Discovery leersysteem is gebaseerd op het baanbrekende werk van de zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.
Insights Discovery is een tool waarbij u op een begrijpelijke en toegankelijke wijze inzicht krijgt in uw kwaliteiten en in uw ontwikkelpunten. In een persoonlijk coachingtraject help ik u om hier beter mee om te gaan.
Kijk voor meer informatie op de pagina met persoonlijke coaching.

Het uitgangspunt van het Insights Discovery ® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Wilt u meer weten over persoonlijke effectiviteit of wilt u weten wat onze trainingen voor uw organisatie kunnen betekenen neem dan nu contact op met Mike Verwater.

Dit kan via het sturen van een email
of door te bellen naar 0621-546216

Share