Insights Discovery voor het CJIB

Training met kennismaking van de Insights Discovery methodiek.Voor het organiseren van een teambuilding op basis van Insights Discovery was MV-Trainingen gevraagd een training uit te werken. Het ging om een team van ongeveer 40 personen. Binnen het CJIB zijn in korte tijd enkele veranderingen doorgevoerd die veel invloed hebben op het betreffende team. Een veranderende taakstelling en verschuiving van verschillende verantwoordelijkheden raakten het hele team. Dit dreef het team ook een beetje uit elkaar waardoor er wat eilandjes binnen het team waren ontstaan. Sommige medewerkers gaan daar heel makkelijk mee om en sommigen hebben daar wat meer moeite mee. Men is op zoek naar de eigen rol binnen het team in deze veranderende omstandigheden. Daarnaast is er de uitdrukkelijke wens om als team weer wat nader tot elkaar te komen.

Gezien de grootte van de groep hebben we verspreid over 2 teamdagen iedereen een basis training gegeven waarbij het Insights Discovery systeem uitgelegd werdt. Ook kreeg iedereen zijn/haar eigen persoonlijke profiel teruggekoppeld. Dit verschafte heldere inzichten in situaties en interne processen bij de medewerkers over het omgaan met deze veranderingen. Ook gaf dit de benodigde handvatten om een aantal zaken opnieuw bespreekbaar te maken binnen de groep.

Insights Discovery in een teambuilding workshopEen aantal maanden later hebben we een terugkomdag georganiseerd. Daar hebben we in de ochtend eerst de nieuwe medewerkers voorzien van een Insights Discovery profiel en de basistraining. Op die manier hadden zij de juiste aansluiting bij de rest van het team. Daarna hebben we in de middag een korte herhaling hebben gedaan met het voltallige team. Dit werdt na een uurtje gevolgd door een gezamenlijke teamopdracht. Daarbij moest men rekening houden met elkaars communicatie voorkeuren en gedragsstijlen. Dit om te kijken hoe moeilijk of makkelijk het nu écht is om met elkaars voorkeuren rekeningen te houden als men een klein beetje stress ervaart.

De opdracht die de groep kreeg was om binnen 2 uur een grote modulaire teamvlieger te bouwen. Er was geen bouwtekening en alle modules moesten exact hetzelfde zijn. Wel stond er een voorbeeld module in de ruimte van een professionele vlieger. Uiteindelijk heeft de groep na flink zweten de teamvlieger op het nippertje af weten te krijgen. Één van eisen aan de teamvlieger was deze ook functioneel moest zijn. Na het bouwproces zijn we met de teamvlieger naar buiten gegaan waar deze even later succesvol en onder luide aanmoediging en applaus van het team de lucht in ging.

Share