Teamtraining voor het CJIB

Insights Discovery voor het CJIB

Training met kennismaking van de Insights Discovery methodiek.MV-Trainingen was gevraagd om een teamdag te organiseren op basis van Insights Discovery voor een team van ongeveer 40 personen. Binnen het CJIB zijn in korte tijd enkele veranderingen doorgevoerd die veel invloed hebben op het betreffende team. Veranderende taakstelling en verschuiving van verantwoordelijkheden raakten het hele team. Dit drijft het team ook een beetje uit elkaar. Sommige medewerkers gaan daar heel makkelijk mee om en sommigen hebben daar wat meer moeite mee. Men is op zoek naar de eigen rol binnen het team in deze veranderende omstandigheden. Daarnaast is er de uitdrukkelijke wens om als team weer wat nader tot elkaar te komen.

We hebben ivm de grote groep, verspreid over 2 teamdagen iedereen een basis training gegeven waarbij het Insights Discovery systeem uitgelegd werdt. Ook kreeg iedereen zijn/haar eigen persoonlijke profiel teruggekoppeld. Dit verschafte heldere inzichten in situaties en interne processen bij de medewerkers over het omgaan met deze veranderingen.

Een aantal maanden later hebben we een terugkomdag georganiseerd waarbij we een een korte herhaling hebben gedaan met het voltallige team. Daarna hebben we het hele team een gezamenlijke teamopdracht gegeven waarbij men rekening moest houden met elkaars communicatie voorkeuren en gedragsstijlen. Dit om te kijken hoe moeilijk of makkelijk het nu echt is om met elkaars voorkeuren rekeningen te houden als men een klein beetje stress ervaart.

Share