TEAMS, er zijn veel theorieën over het werken in teams. Afhankelijk van de situatie zal de ene theorie beter van toepassing zijn op team X dan de andere theorie.
Los hiervan zijn er een aantal dingen die zeer zeker de moeite waard zijn om te weten over het werken in teams.
Hieronder heb ik er tien voor u op een rijtje gezet.

10 dingen die u moet weten over het werken in een team:

1) Wat is een team?

Een team is een groep mensen die werken aan een gezamenlijk gemeenschappelijk doel, waarbij ze voor het resultaat van elkaar afhankelijk zijn.

2) Waaruit bestaat een team?

Een team bestaat uit meerdere individuen die allemaal met elkaar samenwerken om dat ene gemeenschappelijke doel te bereiken. Deze mensen hebben allemaal verschillende persoonlijkheden, voorkeuren, kwaliteiten én valkuilen.

3) Verschillen binnen een team.

Binnen een team bevinden zich meestal verschillende persoonlijkheden die allemaal een andere voorkeur hebben. Dit kunnen voorkeuren in gedrag zijn, voorkeuren in communicatiestijl of manier van werken. Belangrijk is dat door deze verschillende voorkeuren een situatie vaak vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden. Ook zal het team verschillende kwaliteiten bevatten waardoor een team meerdere disciplines of mogelijkheden heeft. Verschillen binnen een team zijn dus absoluut belangrijk om “blinde vlekken” van dat team zoveel mogelijk te voorkomen. Als de verschillen tussen de diverse personen echter té groot zijn zal dit kunnen leiden tot onbegrip naar elkaar toe. Dit onbegrip zal langzaam plaatsmaken voor irritatie en frustratie. Hierdoor kan een team al snel ineffectief worden.

4) Verschillende soorten teams

Er zijn veel verschillende soorten teams te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Directie teams
 • Management teams
 • Project teams
 • Sport teams
 • Onderzoek teams
 • Campagne teams
 • etc.

5) Teamfases

Alle succesvolle teams verspreid over de hele wereld gaan altijd door dezelfde vier* teamfases heen! Bruce Tuckman deed hier onderzoek naar en publiceerde in 1965 een eerste artikel hierover. De vier teamfases van Tuckman zijn:

 • Vorm fase
 • Storm fase
 • Norm fase
 • Prestatie fase

Tuckman concludeerde “wil een team succesvol zijn dan zal dit team alle vier de fases moeten doorlopen”.
Afhankelijk van het feit of het team een tijdelijk team is (bijvoorbeeld een project team) wordt hier nog een 5e fase aan toegevoegd. Dit is de “Afscheids fase”

6) wat maakt een team een team?

 • Er zal uiteraard een goede inzet moeten zijn van ieder teamlid om het gezamenlijke doel te halen.
 • Er is onderling vertrouwen tussen de teamleden.
 • Er zal enige mate van verbondenheid zijn tussen de teamleden.
 • De teamleden hebben begrip voor de wederzijdse afhankelijkheid van elkaar.
 • Er is een open communicatie tussen de teamleden.
 • De teamleden staan open voor (negatieve) feedback en kunnen hier ook mee omgaan.
 • De teamleden respecteren de sterke én zwakke punten van ieders inbreng.

7) Hoe kunt u uw team effectiever maken?

Tijdens het teamproces blijven veel teams vaak hangen in de ontwikkeling waardoor zij niet alle vier de teamfasen hebben doorlopen. Dit kenmerkt zich vaak door een wirwar aan zelf opgelegde regels die als doel hebben om effectief te presteren. In de praktijk zijn deze regeltjes vaak juist helemaal niet effectief! Ook al bestaat een team al enige jaren en heeft het zelfs enige tijd zeer goed én effectief gefunctioneerd, dan toch kan het zijn dat dit team helemaal vast zit. Redenen kunnen zijn dat de omstandigheden waarin dit team opereert zijn veranderd maar dat het team niet is mee veranderd. Ook kan het zijn dat er in de loop van de tijd enkele teamleden zijn bijgekomen of vervangen en dat hier nooit aandacht aan is besteed binnen het team. Immers als er nieuwe teamleden komen veranderd de teamdynamiek. Als er iemand uit een team vervangen wordt dan is de verandering nog groter. Er gaat immers iemand weg én er komt een nieuw iemand bij.

Erg belangrijk is het voor alle teams om inzicht te hebben in de verschillende psychologische types en hun karakteristieke eigenschappen, kwaliteiten, valkuilen én voorkeuren. Als het team niet wil verzanden in eindeloze vergaderingen zal de teamleider ook bekwaam moeten zijn om al deze zaken goed in te schatten en hier ook actie op te voeren. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld ook de introverte teamleden de kans krijgen om hun visie te geven op de zaak. Ook zal men zich er van bewust moeten zijn dat teams die al lang bestaan zich een bepaalde teamcultuur hebben eigen gemaakt. Deze cultuur kon heel goed functioneren gedurende een bepaalde tijd maar misschien is er met de komst van nieuwe teamleden of omstandigheden wel behoefte aan een frisse wind en een nieuwe teamcultuur. Het is belangrijk om hier alert op te blijven.

8) De verschillende teamrollen

Over de verschillende teamrollen zijn aardig wat boeken geschreven. De een wat bekender dan de andere. Net zoals er verschillende mensen in een team zitten met verschillende kwaliteiten zijn er ook verschillende “rollen” die een persoon kan vervullen binnen dit team. Het is dan wel belangrijk dat de rol die je kiest of die je toegewezen krijgt enigszins aansluit bij jouw kwaliteiten. Een teamleider die bijvoorbeeld veel moeite heeft met het maken van beslissingen zit dan wel aardig op de verkeerde plek. Een persoon die heel erg creatief is hoort meestal niet op een plek te zitten waarbij hij/zij alleen maar moet focussen op details en afwerking. De verschillen binnen een team en de taken behorend bij de verschillende teamrollen zijn belangrijke tools om uw team effectiever te maken. Een team functioneert nu eenmaal beter als men gebruik weet te maken van de verschillende kwaliteiten binnen het team.

9) Teamwiel van Insights Discovery

Een voorbeeld van een Insights Discovery Teamwiel. (de persoonlijke initialen van ieder teamlid zijn hier bewust weggelaten!)Insights Discovery bied een zeer goed en verhelderend hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de gedragsvoorkeuren van uw team. Doordat iedereen tijdens deze training een persoonlijk profiel krijgt weet je ook exact waar iedereen zich op het Insights wiel bevind.
Het teamwiel van Insights Discovery laat dit op een grafische manier heel duidelijk zien. Op die manier hebben alle teamleden in één oogopslag duidelijk waar iedereen staat en ook hoe dit team waarschijnlijk zal functioneren. Je kunt makkelijk zien of het team overwegend introvert of juist extravert is maar ook of het team overwegend bestaat uit denkers of juist uit mensen met een voorkeur voor gevoel. Heeft het team oog voor detail en is het een besluitvaardig team?
Persoonlijk vind ik het teamwiel van Insights Discovery een erg verhelderende tool om de voorkeuren binnen een team snel duidelijk te krijgen.

10) Wij kunnen uw team óók helpen!

Heeft u het idee dat uw team misschien nog wel beter kan presteren dan dat het nu al doet?
Wij kunnen úw team ook helpen! We verzorgen een interactieve training voor uw team waarbij iedere deelnemer een persoonlijk Insights Disovery profiel krijgt. Tijdens deze teamtraining krijgt u meer inzicht in uw eigen voorkeuren voor gedrag, uw kwaliteiten en uw eventuele ontwikkelpunten. We stellen uw teamwiel samen en werken met zijn allen aan een gezamenlijk team actie plan zodat u na deze training ook gericht met de verkregen handvatten aan de slag kunt.
Wilt u meer informatie over een training voor uw team? Vult u dan het aanvraag formulier aan de rechterkant in en wij nemen snel contact met u op!

Mike Verwater

Share