Teamtraining met Insights Discovery het liefste voor het héle team!

Als een organisatie een teamtraining aanvraagt willen wij als trainer natuurlijk o.a. weten uit hoeveel mensen dat team bestaat en wat de functie van die mensen in het betreffende team is. Daarbij is het toch opvallend dat er soms aanvragen binnen komen die uitsluitend gericht zijn op de teamleden die het “harde werk” doen. Dus de manager en zijn of haar hele afdeling van productontwikkeling of de groep van sales om maar een voorbeeld te geven. Vaak leeft de overtuiging binnen zo’n team dat zij de kar trekken en dat dus de teamtraining voor hén het allerbelangrijkste is. Die gedachte kunnen wij begrijpen maar het is vaak ook een feit dat zo’n afdeling absoluut niet zonder het ondersteunend personeel kan. Ondersteunend personeel kan bijvoorbeeld de secretaresse van de manager of afdeling zijn of het personeel van de servicedesk van het nieuwe product wat op de markt gezet wordt. Bij een teamtraining is het doel vaak om een gedragsverandering binnen het team te bereiken waardoor het team beter gaat functioneren. Wij als trainer vinden het dan erg belangrijk dat het héle team aan die training deelneemt! Dat is dus inclusief de secretaresses!!!

Als we kijken naar een voorbeeld waarbij een sales team een nieuwe gezamenlijke target wil halen dan zal er vaak het volgende gebeuren:
Het sales team gaat enthousiast aan de slag om zoveel mogelijk te kunnen verkopen. Als de focus teveel daarop komt te liggen gaat dit vaak ten koste van de beschikbare tijd voor teamoverleg. Iedereen is namenlijk druk druk druk met het behalen van zijn of haar targets. Het ondersteunend personeel ziet ineens de berg werk op het bureau explosief toenemen en zij moeten zich gaan “stretchen” om alles nog in goede banen te kunnen leiden. Als zij niet meegenomen zijn in het voorafgaande overleg zullen zij ook niet precies weten wat er allemaal aan de hand is, maar belangrijker nog is dat ze dan ook geen kans hebben gehad hun feedback hierop te geven. Het gevoel dat ze niet meer betrokken zijn bij het proces en de constatering dat het werk hen (vaak letterlijk) boven het hoofd groeit levert deze medewerkers stress op! Dit is heel begrijpelijk maar het gevolg is dat na een tijdje de stress ook doorslaat naar de sales mensen. De sales mensen zijn doorgaans gewend dat ze een goede backup van het ondersteunend personeel hebben. Maar doordat er de laatste tijd veel gefocust wordt op de verkoop doen zij daar ook vaak “wat extra kleine beloften bij” om de andere partij over de streep te trekken. Al die kleine extra beloften moeten worden waargemaakt door het ondersteunend personeel. Daarnaast hebben ze door de hoge targets ook ineens wat minder tijd om de followup met de klanten te plannen waardoor er vaker miscommunicatie ontstaat. Er zal wat irritatie ontstaan bij de mensen van Sales omdat de afspraken volgens hen niet goed nagekomen worden. Ze zien echter niet dat het ondersteunend personeel letterlijk met een steeds harder groeiende berg werk opgezadeld zit en steeds meer achter de feiten aan gaat lopen. Ook zien ze niet dat deze ondersteunende medewerkers gefrustreerd raken door hun eigen constatering dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen. Zij zullen zich teveel moeten stretchen om alle partijen tevreden te houden. Tegelijkertijd begint er steeds meer kritiek van de sales afdeling op hun schouders neer te komen omdat de klanten gaan klagen…..

Tijdens een van onze teamtrainingen doen de deelnemers een oefening waarbij ze letterlijk de teameffectiviteit meten. Dit is een neerwaartse spiraal die gestopt moet worden! Op dat punt komt vaak een communicatietraining om de hoek kijken maar als leidinggevende is het belangrijk op dit soort zaken vooruit te lopen. Het zou voor iedereen praktischer geweest zijn als de communicatie training dan bij aanvang van het traject had plaats gevonden. Alle medewerkers waren dan van het begin af aan betrokken geweest bij de veranderende omstandigheden en hiervan op de hoogte geweest. Ook had het sales team tijdens die training meer inzicht gekregen in hoe het ondersteunend personeel communiceert en waarom zij dit zo doen. Anderzijds geldt dit natuurlijk visaversa voor het inzicht van het ondersteunend personeel in de collega’s van de sales.

Dankzij het unieke systeem van Insights Discovery® krijgen de deelnemers veel meer inzicht in hun eigen voorkeuren voor gedrag en uiteraard ook in de gedragsvoorkeuren van de overige collega’s.
Deze inzichten leveren meer begrip naar elkaar toe op maar veel belangrijker nog…..alle deelnemers krijgen ook inzicht in elkaars handvatten voor communicatie! En precies dáár ligt een enorme winst voor het team!

Immers met deze nieuw verworven kennis kan men elkaar (waardevrij!) aanspreken op bepaalde zaken op de manier die bij die persoon past. Dit komt ten goede aan het eigen werkplezier en aan de algemene sfeer binnen het team. Dit zal een efficiënter team tot gevolg hebben waardoor ook de klanten tevreden blijven.

Wilt u meer weten over onze communicatietraining of teamtraining?
Neemt u gerust contact op voor meer informatie.

Mike Verwater Training en Coaching

Share